Tahvil, Bono ve Hisse Senedi Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

webnolojist.blogspot.com


Tahvil Nedir?
       
       Devlet ya da özel şirketlerin borçlanarak orta ve uzun vadeyle fon sağlamak amacıyla çıkardıkları borç senetleridir. Yani kısaca tahvil alan kişiler/kuruluşlar, devlete ya da şirketlere belirli vadede, belirli faizle borç para verir. Tahviller, hisse senedinde olduğu gibi sahiplerine ortaklık hakkı vermezler. Sadece alacaklılık hakkı sağlarlar.

Bono Nedir?
    
       Tahvilde olduğu gibi devlet ya da özel şirketlerin bir yıldan kısa süre ile kişi ya da kuruluşlara borçlanmasına bono denir. Bir yıla kadar vadeyle alınan bonolar, vadesi dolduğunda anapara faiziyle beraber satın alan kişi/kuruluşa ödenir. En sık tercih edilen Hazine Bono'sudur. Nedeni sıfıra yakın riski olmasıdır. Çünkü devlet her durumda borcunu ödeyeceğine dair size garanti verir. Devlet savaş,işgal gibi durumlarda olmadıkça borçlarını öder.

Hisse Senedi Nedir?

       Sermaye şirketlerinin ortaklarına, paylarını ve ortaklıklarını belgelemek amacıyla verdikleri resmi evraklara hisse senedi denir. Hisse senedi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) izin verdiği "anonim şirketler, sermayesi bölünmüş komandit şirketler ya da özel kanunla kurulmuş (sigorta şirketleri, T.C. Merkez Bankası, kamu iktisadi teşekkülleri) şirketler" tarafından çıkarılır.

       Kişiler/Kuruluşlar tarafından alınan hisse senetleri (miktarına göre), hissesi alınan kurum ya da kuruluşlara ortaklık hakkı imkanı sağlar. Hisse senetleri çeşitlerine göre hisselerinde çeşitli ek haklara da sahip olunabilir.

Hisse Senedi ve Tahvil Arasındaki Farklar Nelerdir?
  • Tahviller, hisse senedinde olduğu gibi sahiplerine ortaklık hakkı vermezler. Sadece alacaklılık hakkı sağlarlar.
  • Hisse senedi sahibine, yönetime katılma hakkı tanır. Tahvil ve bono bu hakkı tanıyamaz.
  • Tahvil ve bono sabit getiri sağlarken, hisse senedi oldukça değişkendir.
  • Tahvil ve bononun riski yok denecek kadar az iken, hisse senedi değişken olduğu için risk içermektedir.
  • Tahvil ve bono vade ile alınırken, hisse senedi vadesizdir.
  • Tahvil ve bono tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarınca çıkartılırken, hisse senedi anonim şirketler, sermayesi bölünmüş komandit şirketler ya da özel kanunla kurulmuş şirketler tarafından çıkartılır.

Bu Yayın Telif Hakları Yasası'nca Korunmaktadır.

Copyright © 2013 - 2017 Webnolojist

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.